Alle Renault bedrijfswagenmodellen met dieselmotor geschikt voor duurzame HVO100 brandstof

Met de certificering van de Renault Master is het laatste Renault model met een dieselmotor gehomologeerd voor het gebruik van HVO100. Daarmee zijn alle nieuwe bedrijfswagens van Renault met een dieselmotor, zonder technische aanpassingen, officieel geschikt verklaard voor het gebruik van deze nagenoeg CO2-vrije brandstof.

Duurzame HVO100 Brandstof

De brandstof HVO100, die bij het tankstation wordt aangeduid als XTL, staat voor ‘100% Hydrotreated Vegetable Oil’. Deze fossielvrije olie kan gewonnen worden uit bijvoorbeeld industrieel afval en andere plantaardige bronnen en heeft dezelfde chemische samenstelling als traditionele diesel.

Bij gebruik van HVO100 wordt een CO2-reductie van circa 90% gerealiseerd, evenals minder uitstoot van NOx (9%), koolmonoxide (24%) en roet en fijnstof (33%). Daarmee is HVO100 een milieuvriendelijk alternatief voor traditionele diesel. Hiermee biedt Renault, ter aanvulling op het uitgebreide aanbod van 100% elektrische Renault Z.E. modellen, E-TECH hybridemodellen en Bi-Fuel LPG-motoren nóg meer mogelijkheden om het wagenpark te verduurzamen.

Renault heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het gebruik en de geschiktheid van HVO100 voor de bestaande dieselmotoren in de bedrijfswagens. Met de certificering van de Renault Master zijn alle nieuwe bedrijfswagens van Renault met een dieselmotor, zonder technische aanpassingen, officieel geschikt verklaard voor het gebruik van deze duurzame brandstof.

De goedkeuring voor het gebruik van HVO100 is duidelijk vermeld in de voertuigdocumentatie en wordt extra verduidelijkt met een XTL-sticker aan de binnenzijde van de tankklep.

HVO100, dat overigens niet hetzelfde is als biodiesel (B10/B100), wordt door de meeste grote oliemaatschappijen aangeboden, maar het aanbod bij de tankstations varieert regionaal. Naar verwachting zal het regionale aanbod door de toenemende vraag naar HVO100 in de nabije toekomst steeds groter worden. Voor meer informatie over de beschikbaarheid van HVO100 kan de website van het betreffende brandstofleverancier worden geraadpleegd.